به گفته رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش کنکور ۹۷ بدون تغییر خواهد ماند

بستن
بستن