تاثیر معدل در کنکور 98 مثبت است یا قطعی

بستن
بستن